17.6.2007 21:45:26     

Anonymous

0

dle dohody
Pizzeria DiCarlo

     
  Otázka nebyla ještě zadána.  
     
  Počet odpovědí: 0  
 
17.09.21 18:06  Anonymous
17.09.21 13:03  App.start
 
 
 
 
 
29.12.16 Zápisy z akcí KPCP
16.02.16 Zápisy z akcí KPCP
15.02.16 Zápisy z akcí KPCP
19.01.16 Soutěž KPCP
09.04.10 Soutěž KPCP
 
     
     
   Pizzeria 14.ledna 2001
Zápis: Karel Hujer    Fotky: Hausik    Popis fotek: -   
    
Vážení členové KPCP a drahé předsednictvo,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal z postu ministra kultury KPCP. Jsem opravdu ze srdce rád, že se spolu setkáváme prostřednictvím zápisů ze zasedání KPCP, která se budou v letošním roce doufejme více zabývat naší stranickou činností a nikoliv debatama o hovně (a to nejen doslovně), že.

Uplynulé dny přinesly mnoho zásadních změn. Jak sami víte, KPCP prošlo přestavbou organizace, která vyvrcholila mírovými a svobodnými volbami nového předsedy KPCP. Tento složitý proces a zkoušku demokracie můžeme nyní s odstupem času hodnotit jako úspěšný. Na mnohých z vás ležela tíha a odpovědnost při náročných politických jednáních. Na každém pak odpovědnost při samotném rozhodování. Nově zvolený předseda spolu se svým OV budou doufejme plnit naše očekávání a povedou KPCP dál ke světlejším zítřkům.

Program zasedání ovšem nastínil rozpory, které v KPCP přes šťastný a poklidný průběh voleb jsou. Bouřlivá diskuse se rozpoutala zejména kolem problematiky schvalování vládního rozpočtu pro letošní rok, na což dokonce frakce blízká německé SPD reagovala demonstrativním odchodem ze zasedání. Na druhou stranu, program zasedání přinesl i pozitivnější body programu, z nichž nejpodstatnější se týkal kolegy Dr.Agona, jemuž celá členská základna přeje mnoho zdaru a doufejme, že KPCP bude mít své pokračovatele i v dalších letech. Jednání to byla velmi vyčerpávající, což se projevilo i na spotřebě tekutin a celkové únavě členů. Přestože nezaujatý divák mohl nabýt dojmu, že se jedná o natáčení pokračování úspěšného snímku z prostředí horníků, kteří se rozhodnou vzít osud do svých rukou, můžeme konstatovat, že závěry jsou v zásadě pozitivní a pro příští schůze rozhodně příslibem rozšíření naší tvůrčí práce.

S potěšením shledáváme i zájem veřejnosti o KPCP, čehož dokladem jsou i noví kandidáté na členství v KPCP. Po stranických prověrkách se ukáže, zda-li se KPCP bude dále rozrůstat.

Na závěr mi dovolte vám popřát mnoho úspěchů při naší práci a nově zvolenému OV mnoho štěstí.
  


... za KPCP  Karel Hujer