17.6.2007 21:45:26     

Anonymous

0

dle dohody
Pizzeria DiCarlo

     
  Otázka nebyla ještě zadána.  
     
  Počet odpovědí: 0  
 
17.09.21 18:06  Anonymous
17.09.21 13:03  App.start
 
 
 
 
 
29.12.16 Zápisy z akcí KPCP
16.02.16 Zápisy z akcí KPCP
15.02.16 Zápisy z akcí KPCP
19.01.16 Soutěž KPCP
09.04.10 Soutěž KPCP
 
     
     
   Pizzeria 14.ledna 1999
Zápis: Karel Hujer    Fotky: Hausik    Popis fotek: -   
    
Přítomni byli: K. Hujer, Cossack, Rudlays, Dr. Agon, Bloodik, Bublays, Hubina, Hausik, Saturnin, Renderman, Kanibal, Ajby, Wizard (19.40) a Nikeman (20.45).

Zasedání mělo velmi bohatý program, jehož hlavním vyvrcholením pak bylo slavnostní udílení Zlatých Hujerů za rok 1998.
Jak se stalo již milou tradicí, na úvod došlo k pravidelnému losování výherce soutěže OV KPCP. Kronikářem K. Hujerem byl nejdříve vylosován jako výherce JKL, ovšem vzhledem k jeho nedostavení se, byl v druhém skrutiniu zvolen Renderman, který již byl dávno na místě, že. Losování poznamenaly negativní ohlasy ze strany Dr. Agona, který už by nejradši vyhrál všechno. Pro kolegu Rendermana byla tato výhra jistě velkým zadostiučiněním a náplastí na důtku, kterou okamžitě obdržel od OV za nedodání genitálu, pardon - digitálu.
Situaci nicméně zachraňoval kolega Hausík, který donesl vlastní digitál, za což si vysloužil pochvalu od OV. Srdečně gratulujeme.
Za nového člena KPCP byl slavnostně přijat Kanibal, z čehož jsme všichni rádi.

Dalším bodem programu byl nadcházející ročník Chobot Cupu '99. Po velmi dlouhé diskusi se všichni usnesli na těchto závěrech:
Chobot Cup '99 se uskuteční 25. 1. 1999 v Podivném mlýně. Slavnostní výkop je v 18.00. Účastnický poplatek je 100,-Kč, divácký poplatek je 100,- Kč a divačský poplatek je 500,-Kč. Pokladníkem byl jmenován místopředseda OV Bublays.

Zároveň byli nahlášeny soupisky teamů:
1. RS - Renderman/Saturnin - ITÁLIE
2. BB - Bublays/Bloodik - HOLANDSKO
3. HuHa - Hubina/Hausík - FRANCIE
4. The Outsiders - Dr. Agon/Pefel - RUSKO
5. The 98ers - Hujer/Ajby - ANGLIE
6. SC - Cossack/Kali - ŠPANĚLSKO
7. Kanibal/Nikeman - BRAZÍLIE (název teamu bude ještě upřesněn).

Ve žhavé fotbalové diskusi vynikla slova ministra pro sport a tělovýchovu KPCP, který konstatoval: 'Mě se postaví až povedu ve finále 1:0'. Pěkné.

Veškerá utkání se odehrají na 2x 6 minut na půdě Istanbulu.

Tyto vážná jednání narušil kuchař, který se hujer nevím proč zeptal přítomných v anglickém jazyce zdali je jedna židle volná. Nic netušící K. Hujer mu odvětil 'Klidně si to vem a jdi do prdele' což anglicky hovořící kuchař překvapivě pochopil.

Členové se dále usnesli na zřízení klubových legitimací. Zpracováním byl pověřen Renderman a ihned již byly vyhotoveny některé fotografie pro legitimace, které je možné si prohlédnout v příloze.

Jako další akce KPCP byl schválen Výlet do Rakous na lyže, který se uskuteční v únoru. Mezi účastníky jsou zatím Bloodik, Juldik, Hujer a Cossack. Akce bude trvat cca 2 dny a cílem je zajezdit si na lyžích (to ostatně již napovídá název akce, že), pěkně se vykropit v lokálním pohostinství a překlátit nějakou Tyrolačku.

Jak již bylo řečeno, hlavním bodem programu však bylo slavnostní předání Zlatých Hujerů za rok 1998.
Vyhlašování výsledků se zúčastnili servírka, K. Hujer, Ajby, Bublays, Kanibal, Dr. Agon, Cossack, Renderman a já nevím kdo ještě. Je to ostatně vidět na fotografiích, kterých se tentokrát urodilo skutečně víc než dost. Vyhlášení Kulturní události roku bylo poznamenáno anulováním výsledků z důvodu účasti ženského pohlaví, přičemž v novém hlasování zvítězila Rekonstrukce bitvy u Stalingradu v létě '98.
Vyhlášení probíhalo v krásné atmosféře a za podpory blahodárných tekutin, tudíž se někteří pěkně zmastili a citujíc místopředsedu Bublayse, dokonce 'četli ubrus'. Bohužel, druhý den se i poblili ale to už je život.

Na závěr byli uděleni ještě některým jedincům důtky. Nejdříve Bublaysovi jen tak z prdele a pak i Dr. Agonovi, rovněž jen tak z prdele.

I přes tyto drobné incidenty se dá hovořit o velikém úspěchu akce a již nyní se všichni těší na příští Zlaté Hujery a příští zasedání KPCP, které se bude konat 28. 1. opět v Říční.
  


... za KPCP  Karel Hujer