17.6.2007 21:45:26     

Anonymous

0

dle dohody
Pizzeria DiCarlo

     
  Otázka nebyla ještě zadána.  
     
  Počet odpovědí: 0  
 
23.09.21 04:56  Anonymous
22.09.21 09:14  App.start
 
 
 
 
 
29.12.16 Zápisy z akcí KPCP
16.02.16 Zápisy z akcí KPCP
15.02.16 Zápisy z akcí KPCP
19.01.16 Soutěž KPCP
09.04.10 Soutěž KPCP
 
     
     
   Volby 2001
Zápis: Nikeman    Fotky: Hausik    Popis fotek: -   
    
Čtvrtek 18.ledna 2001 bude v neexistující kronice KPCP navždy zapsán jako úvodní den historicky prvních svobodných voleb nového předsedy v KPCP. S velkým potěšením je nutno konstatovat, že o volby byl opravdu velký zájem a tak hned v první den jsme se stali svědky mimořádné události - vojební komise objela s hlasovacími lístky celých dvanáct z patnácti členů KPCP!!!
Ale nyní si stručně shrňme, jak první volební den vlastně vypadal. Asi ve 12:30 hodin se sešla sice nekompletní, ale výkonuschopná vojební komise ve složení Nikeman (samozvaný předseda komise, řidič, nosič volební urny) a BLooDiK (fotograf, navigátor, notář) v největším volebním okrsku, na Podivném Mlýně. Zde je na místě konstatovat, že třetí člen vojební komise a původní předseda Karel Hujer, ač můj velký oblíbenec a chráněnec, je pěkná buzna, protože si všechno tohle vymyslel a nakonec se na to vysral. Takže nakonec jsme to, jako již tradičně, odnesli já a můj velký přítel BLooDiK :)
Historicky prvním voličem ve svobodních volbách se stal šukolog KPCP, Hubina. Zde došlo k prvnímu, menšímu skandálnímu odhalení, neboť na obou volebních lístcích, které Hubina dostal, bylo napsáno "BLooDiK". Tato "technická závada" však byla předsedou korektně objasněna a po několika minutách ostraněna. Zhruba ve 14:30 hodin byla do volební urny vhozena rukou páně Hubiny první obálka. Druhý v pořadí následoval Hausik. V jeho případě proběhlo vše bez větších problému a tak zhruba o chvíli později zapadl do volební urny hlas našeho milého stranického fotografa. Poté se vojební komise přesunula do pátého poschodí, kde se pokusila zkontaktovat Rendermana. Ten však ve své kanceláři nebyl a navíc si podle vypnul svůj mobilní telefon, když se ho vojební komise pokusila zkontaktovat. Takže z objetí Rendermana nakonec nic neblilo a zde si zcela vážně myslím, že Rendermanovo lehkovážné chování zaslouží minimálně důtku. Po tomto drobném neúspěchu ukončila vojební komise své snažení v baště současného předsedy KPCP, v šestém poschodí na Podvinném Mlýně na OTD. Třetí v pořadí, kdo vhodil svůj hlas do urny, byl sám úřadující ministerský předseda BLooDiK. Zde došlo k dalšímu skandálu, neboť předseda zcela demostrativně vložil do obálky lístek se svým jménem a navíc provokativně a nestydatě na lístek svého soupeře připsal "BUZNA" a poté ho roztrhal, což nesvědčí o zrovna nejlepších vztazích mezi oběma kandidáty na předsednický post. Jako další volil ministr financí a vícepremiér Bublays. Ten se dlouho nedokázal rozhodnout, zda bude volit jednu či druhou stranu. Na jedné straně lákavá nabídka funkce v nově vytvořeném OV BLooDiKa, na druhé straně velké sympatie k Saturninovi; dle top secret informací z blíže nespecifikovaných zdrojů spolu oba prožili krátký homoseksuální románek ještě v době Saturninova působení na ústředním výboru PVT. Bublaysovo váhání nakonec ukončil svazek fialových bankovek, nenápadně podstrčený nejmenovaným kandidátem, viz přiložená fotodokumentace. Poslední na Podvinném Mlýně odvolil ministr sportu a tělovýchovy Nikeman. Ten však, jako již tradičně, psychicky neunesl velikost okamžiku a těsně před hlasováním ho postihla drobná žaludeční nevolnost. To však vojební komisi nikterak nevadilo a tak Nikeman odvolil, kde odvolil. Přiložená fotodokumentace opět jistě napoví :)
Po ukončení voleb na Podivném Mlýně vyrazila komise směr Alcatel. Barry odhlasoval bez viditelnějších problémů a tak již po chvilce nezbytných oficialit byla komise na cestě do Millennia, sídla druhého kandidáta Saturnina. Saturnin odvolil se stejnou suverenitou, s jakou přednesl na posledním zasedání KPCP svůj volební program a ač se nezachoval stejně skandálně jako jeho volební sok, všem alespoň trochu zasvědceným muselo být zcela jasné, komu svůj hlas asi dal. V pořadí druhý odvolil v Millenniu Kanibal, možný ministr zdravotnictví a sportu v Saturninově vládě. Ani zde není pochyb, čí hlas do volební urny zapadl, ale zcela upřímně, dle fotodokumentace č.8 usuzuji, že pokud Saturnin ve volbách zvítězí, mentální koeficient jeho OV nebude příliš vysoký. Inu, co jiného lze taky očekávat od stoupence bývalé tenisové hvězdy Peta Semprase, že? :)
Dalším pánem na holení se stal Dr. "Žižka" Agon a tak se naše dvojice dobrodruhů vydala směr I.P.Pavlova, kde si Dr. před časem nechal postavit svůj palác. Zde došlo k velkému zklamání, neboť vojební komise se s vrozenou zlomyslností těšila na okamžik, kdy spatří Dr.Agona s černou páskou přes woko; ten si však pásku schválně sundal a tak vojebové přišli o jediný okamžik, na který se opravdu těšili. Krátce po hlasování prohodil Nikeman s Dr.Agonem pár zdvořilostních frází na téma nedělního squashe, během něhož Dr.Agon téměř přišel o část svého zraku. Po chvíli peprné debaty přišli na řadu pěsti a za okamžik jednoznačného souboje ležel Dr.Agon v krvi na chodníku. Nikemanova Fabie mu při odjezdu vojebů ještě omylem přejela obě nohy, ale podle posledních informací ČTK Dr.Agon i tentokráte přežil a za pár měsíců rehabilitací bude možná opět i chodit :)
Nedaleko rezidence Dr.Agona se ukrývá skromná chýše provinční firmičky IM@GE, která je chlebodárcem dalšího člena KPCP, J.K.La. Ten se zachoval jako tajemný hrad v Karpatech, místo volební plenty mu posloužila nedaleká telefonní budka a aby se někdo náhodou nedozvěděl, jak hlasoval, J.K.Lima druhý volební lístek zmuchlal a před zraky vojební komise spolknul. Další skandál. I tací jsou holt mezi námi.
Po tomto drobném incidentu nabrala vojební komise směr BSC. Během cesty se Nikeman telepaticky spojil s Rudlaysem a tak se mu podařilo hravě zjistil, že ten se nenachází přímo ve firmě, ale u zákazníka. Ani tento klacek hozený pod nohy naší milou dvojici neodradil a tak již za několik minut vhodil Rudlays, s lehce přihlouplým výrazem v obličeji, svůj právoplatný volební lístek do volební urny. Kdopak asi ví, komu dal Rudlays svůj hlas ... "kdepak včeras byl a s kým, ty můj kvítku medovýýý, to je nikdo nedovííí :) Cossacka se podařilo sehnat přímo ve firmě a tak byl objet na chodníku před barákem. Proč se Cossack za účast ve volbách dožadoval předání Nikemanovi CD-RW mechaniky, to ví asi jenom NASA, stejně tak jako nechápeme jako další požadavek, být fotograficky zvěčněn před logem svého zaměstnavatele. Jak se později podařilo zjistit, Cossack byl materiálně motivován písemným slibem svého šéfa, že Cossackovi zakoupí firemní pernamentku do nedalekého S/M bondage klubu "U Silvuš". Inu, někdo má pernamentku do squashového klubu, jiný zase ......, raději se v tom přátelé moc nehrabejme. Podstatné je, že Cossack úspěšně a korektně zahlasoval.
Tímto byl první den historických voleb v KPCP zakončen. Vojební komise neusnula na vavřínech a tak byl druhý ten odchycen rovněž Renderman a ... zrovna zkoumajíce Rendermanovo hlasování ve Zlatém Hujerovi 2000 v kategoriích Narcis roku a Buzna roku, musím, samozřejmě naprosto nezaujatě, trvat na jeho potrestání důtkou za vojební bojkot. Poslední dva členové KPCP (no prostě to nejlepší na konec), JulDiK a Karel Hujer, odhlasovali na podvečerním pikniku, který byl uspořádán v restauraci Jarmark v paláci Myslbek. Z naprosto nepochopitelných důvodů byl po závěrečném Karlově hlasování Nikeman nařčen duem *DIK, že prý "prohrál volby", což je zcela paranoidní tvrzení, protože Nikemana se volby v KPCP příliš netýkají, neboť na předsedu nekandiduje.
V pátek 19.ledna 2001 ve 20:00 hodin byly letošní volby nového předsedy v KPCP prohlášeny vojební komisí za ukončené. Volební urna byla zapečetěna a ukryta na tajném místě. Ve čtvrtek 25.ledna 2001 bude (za asistence čtyř bodyguardů) urna převezena předsedou vojební komise Nikemanem na pravidelné zasedání do pizzerie Borzalino a přesně v 19:00 hodin rozpečetěna. Ze součtu hlasovacích lístků vzejde nový předseda KPCP pro rok 2001.
  


... za KPCP  Nikeman