17.6.2007 21:45:26     

Anonymous

0

dle dohody
Pizzeria DiCarlo

     
  Otázka nebyla ještě zadána.  
     
  Počet odpovědí: 0  
 
23.09.21 03:52  Anonymous
22.09.21 09:14  App.start
 
 
 
 
 
29.12.16 Zápisy z akcí KPCP
16.02.16 Zápisy z akcí KPCP
15.02.16 Zápisy z akcí KPCP
19.01.16 Soutěž KPCP
09.04.10 Soutěž KPCP
 
     
     
   Zlatá Koule KPCP '99
Zápis: Karel Hujer    Fotky: -    Popis fotek: -   
Úvodní projev Karla Hujera, na který nikdy nedošlo ....
Milí sportovní přátelé,
šedesátileté jubileum kuželkářského sportu v České republice, které si právě připomínáme, nutí každého z nás k malému zamyšlení, k poohlédnutí zpět - do minulosti. Jistě se vám vybaví vzpomínky na krásné chvíle v prostředí kuželen, mezi desítkami známých postav, na urputné boje v různých soutěžích a zápoleních. Každý z nás chtěl dokázat, že je lepší. Tak už to na všech sportovištích chodí. Vážíme si výkonů těch nejlepších kuželkářů a kuželkářek, kteří na vrcholných soutěžích - mistrovství světa - úspěšně reprezentovali, získali cenné medaile a tím dávali příklad k následování i dalším, hlavně mladším nástupcům. V roce 1962 získali čs. reprezentanti na MS v Bratislavě první zlatou medaili v soutěži družstev a Vlasta Šindlerová v jednotlivkyních. Od této doby se naši reprezentanti velice výrazně prosazovali na mezinárodním poli. Jen namátkou připomeňme podíl Šimůnka, Kočárka, Prejslera, Šindlerové, Konířové, Blaževiče, Dobešové, Žďárkové, Cahové a dalších, kteří spolu s reprezentanty se Slovenska výrazně pomohli k propagaci kuželkářského sportu nejen u nás, ale i v Evropě. Nesmíme zapomenout na pořádání světových šampionátů například v Brně a před rokem v Praze, kde desítky obětavých funkcionářů a nadšenců přispěli ke zdaru vrcholné akce. Podobně tomu bylo při pořádání Světových a Evropských pohárů. V dlouholeté historii se řada funkcionářů podílela svými schopnostmi léta i na rozvoji kuželkářského sportu ve federaci FIQ. Těchto vynikajících úspěchů, které si dnes připomínáme, bychom nikdy nedosáhli bez nadšených a obětavých organizátorů, propagátorů a iniciátorů všech krásných myšlenek v každém kuželkářském oddíle v naší republice. Kuželkářský sport v celé šedesátileté historii - i přes své mimořádné úspěchy na MS - musel mezi jednotlivými sportovními odvětvími neustále prokazovat své kvality a náročnost. Kdo však alespoň jednou zavítal na kuželkářskou dráhu a zkusil si několik hodů, pak uznal, že jde o namáhavé sportovní odvětví. Proto se také naše rodina stále více rozrůstá o lidi, kteří propadli kouzlu kuželek a hrají je rekreačně. Šedesátileté výročí je zároveň i výzvou do budoucnosti. Není vstupem do důchodového věku. Poslední příklady ukazují, že o tento sport je také stále větší zájem hlavně mezi mládeží. Očekáváme, že kuželky v České republice si získají mnoho dalších příznivců. Přáli bychom si, aby naše výsledky přilákali mezi nás také podnikatele, kteří mají možnost si kuželky zahrát a zároveň přispět finančně k rozvoji každého oddílu v České republice. Do dalších let přeji všem členům naší kuželkářské rodiny mnoho zdaru v činnosti a hlavně nové úspěchy.
Postavení v mezinárodní federaci Již v roce 1937, v roce založení kuželkářského sportu v Československu, byla snaha sportovně a organizačně působit i mimo rámec našeho státu. V té době však mezinárodní kuželkářská federace International Bowling Association (IBA) věnovala kuželkářskému sportu na asfaltových drahách velmi malou pozornost. Navíc byla stabilita IBA narušena 2. světovou válkou, později byla zcela zlikvidována. Po roce 1945 obnovila IBA znovu svou činnost a při této příležitosti se projevují snahy organizovat mezinárodní kuželkářský sport i na asfaltových drahách. ČSR byla na tomto úseku velice aktivní. V roce 1947 byl v rámci IBA ustaven výkonný výbor, který měl za úkol organizovat a řídit kuželkářský sport na asfaltových drahách. Do čela tohoto výkonného výboru byl zvolen JUDr. Otakar Kádnar. Organizace IBA však potřebám rozvoje světového kuželkářského sportu nevyhovovala. Z podnětu několika nadšenců byly proto v roce 1952 v Hamburku položeny základy mezinárodní kuželkářské federace - Federation Internationale des Quillers (FIQ), která ihned zahájila činnost ve čtyřech sekcích, stanovených podle kuželkářských drah: sekce bowlingová, asfaltová, nůžková a žlábková. Nejrozšířenější je bowling. Do čela FIQ byl zvolen Švýcar Adolf Ösch, který tuto federaci řídil až do roku 1974. Československo bylo přijato za člena FIQ v roce 1953 na kongresu v Curychu. Na konferenci asfaltové sekce FIQ v roce 1954 byli ve Vídni zvolení čs. funkcionáři do prezidia asfaltové sekce FIQ - Josef Smékal do funkce předsedy a Jaroslav Rázek do funkce sportovního referenta. Oba pracovali v těchto funkcích až do roku 1961. Konference asfaltové sekce v roce 1961 ve Štrasburgu ve Francii zvolila do prezidia asfaltové sekce opět Antonína Cihláře do funkce předsedy, Jana Boora do funkce sekretáře a Rudolfa Suchého do funkce sportovního referenta. Vedení asfaltové sekce FIQ bylo v rukách čs. funkcionářů až do roku 1975. V tomto roce se musel Antonín Cihlář vzdát kandidatury na základě ztráty podpory vyšších orgánů ČSSR za jeho odsouzení vstupu vojsk v roce 1968 do ČSSR. Jedenadvacet let byla asfaltová sekce FIQ řízena Čechoslováky, což svědčí o dobré práci našich funkcionářů v mezinárodní oblasti. Od roku 1975 do roku 1992 se aktivně podílel ve vedení asfaltové sekce FIQ ve funkci předsedy komise rozhodčích Oskar Saga.
Po vzniku Českomoravského kuželkářského svazu nemáme ve funkci v mezinárodní federaci žádného zástupce. Předpoklady pro vedení komise rozhodčích měl zkušený a obětavý funkcionář Jindřich Vaněk. Jeho úmrtím ztratil kuželkářský sport v ČR osobu, která mohla hodně vykonat na úseku naší diplomacie ve federaci. V roce 1993 se na konferenci v Budapešti název asfaltová sekce změnil na název sekce klasik.
  


... za KPCP  Karel Hujer